top of page

מוזיאון חצר הישוב הישן

פסטיבל מאאתיים ספורים ירושלמים | חגיגת סיפורים ירושלמים

31.7-3.8.2023

A02.png

תנאים כלליים:

•    מותנה במינימום נרשמים

•    הרשמה על בסיס מקום פנוי

•    המוזיאון רשאי לבטל ולשנות מופעים ללא הודעה מוקדמת.

 

דמי ביטול:

•    עד שבוע לפני האירוע – ללא דמי ביטול

•    עד 72 שעות לפני האירוע – החזר של 50% מהתשלום

•    מ 72 שעות לפני האירוע ואילך – חיוב מלא

 

ט.ל.ח

A103.jpg
bottom of page